Czym jest rehabilitacja medyczna?

Czym jest rehabilitacja medyczna?

0 Comments

Czym jest rehabilitacja medyczna? Rehabilitacja terapeutyczna jest właściwie kompleksowym procesem, którego bezpośrednim celem jest przywrócenie zdrowia fizycznego i psychicznego do pełnej i osiągalnej pracy i dochodów lub zdolności do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a tym samym do poprawy jakości życia.

Bezpłatna pomoc

Zapewnienie pacjentom bezpłatnych wizyt fizjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych porad lekarskich, leków i sprzętu lub pomocy medycznych, badań diagnostycznych oraz fizjoterapii w ramach rehabilitacji medycznej. W celu realizacji uprawnień niezbędne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego uprawnienia, czyli orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Gdzie można wykonać rehabilitację medyczną? Pierwsze miejsce jest ambulatoryjne. Jest to rodzaj rehabilitacji dla pacjentów, którzy są w stanie samodzielnie się poruszać, ale również wymagają fizykoterapii lub rehabilitacji. Druga możliwość to warunki rodzinne. Z tego rodzaju rehabilitacji korzystają pacjenci, którzy nie mogą samodzielnie się poruszać. Możesz także skorzystać z leczenia rehabilitacyjnego w specjalnym ośrodku lub oddziale dziennym. To doskonała lokalizacja dla pacjentów, których stan zdrowia po prostu nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego lub pielęgniarskiego. Opcja ostateczna to warunek stały, dla pacjentów wymagających pełnej rehabilitacji i całodobowego nadzoru lekarskiego lub pielęgniarskiego w celu kontynuacji leczenia.

Rehabilitacja ambulatoryjna

Rehabilitacja ta obejmuje ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną w spondylus-rehabilitacja.pl/. Realizowana jest poprzez porady lekarskie i ambulatoryjną fizjoterapię poprzez fizjoterapię lub wizyty fizjoterapeutyczne.
Prawie każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego może zalecić fizjoterapię. W poradni rehabilitacyjnej na zasadzie skierowania objęci są opieką pacjenci ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji do czasu uzyskania poprawy terapeutycznej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od daty rozpoczęcia przez nas leczenia Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje do 5 zabiegów na dzień.

Rehabilitacja medyczna w domu

Domowa rehabilitacja medyczna obejmuje porady rehabilitacyjne oraz fizjoterapię domową, ta ostatnia poprzez wizyty fizjoterapeutyczne i fizjoterapię.
Po otrzymaniu skierowania, gabinet lub pacjent rehabilitacyjny ustala terminy wizyt domowych, leczenia i poradnictwa. Każda placówka świadcząca usługi rehabilitacyjne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia jest zobowiązana do realizacji wizyt domowych. Czas rekonwalescencji domowej to maksymalnie osiemdziesiąt dni leczenia w roku kalendarzowym. Podczas tego procesu rehabilitacji wykonuje się do pięciu sesji dziennie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach czas trwania określonej rehabilitacji może zostać przedłużony według uznania lekarza, który skierował Cię na leczenie, oczywiście za zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ.

Rehabilitacja w oddziale dziennym lub ośrodku

Czym jest rehabilitacja medyczna?
Czym jest rehabilitacja medyczna?

Świadczenia świadczone w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego obejmują rehabilitację ogólną, rehabilitację dzieci z niepełnosprawnością rozwojową, rehabilitację osób słabowidzących czy prostą rehabilitację kardiologiczną. W przypadku rehabilitacji ogólnej zabiegi te obejmują fizykoterapię samego narządu ruchu, zwłaszcza ze wskazań ortopedycznych, neurologicznych, onkologicznych, reumatycznych czy pulmonologicznych. Leczenie rehabilitacyjne w ośrodku rehabilitacyjnym lub oddziale dziennym trwa od 15 do 30 dni. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwojowymi to kompleksowa, multidyscyplinarna rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Chore dzieci przebywają na rekonwalescencji w oddziałach lub ośrodkach dziennych do 120 dni w roku kalendarzowym. W uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ, lekarz prowadzący może przedłużyć okres rekonwalescencji.

Musimy wiedzieć, że początek zdrowienia może być trudny. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Niestety czasami pacjenci rezygnują lub nie aplikują tak jak powinni. To duży błąd. Wyrzeczenie i właściwa motywacja to niewątpliwie najważniejsze obszary. Druga połowa bitwy to dobry fizjoterapeuta. Warto udać się do prawdziwego eksperta, polecając lub dokładnie sprawdzając dany ośrodek rehabilitacyjny, a także konkretnego fizjoterapeutę.

Related Posts